Event management sustav (EMS)

Event management pruža mogućnost vođenja evidencije sudionika kao i njihovog kretanja tijekom događaja. Njegov glavni proizvod je izrada akreditacijskih iskaznica koje su najvažniji identifikacijski dokument tijekom događaja. One imaju ulogu zaštite prava organizatora koji njima ograničava neovlašteno kretanje sudionika kao i njihovo neovlašteno korištenje dodatnih mogućnosti (u slučaju događaja na kojima nemaju svi sudionici jednaka prava). Osim što štiti prava organizatora, pomaže sudionicima ostvarivanje prava koja su im dodijeljena prilikom prijave u sustav.
mogućnosti našeg EMS sustava:
1) online registracija korisnika
    – korisnici se na događaj mogu prijaviti preko web stranice samog događaja
2) izrada akreditacijskih iskaznica sa fortografijama, bar kodom, zonama kretanja
    – akreditacijska iskaznica, kao glavni identifikacijski dokument, na sebi sadrži sve osobne podatke bitne za sam događaj. Prema potrebama može sadržavati i fotografiju osobe koja omogućuje lakše identificiranje korisnika. Bar kod na akreditaciji služi za jednostavniju registraciju sudionika te ostvarivanje dodatnih pogodnosti
3) sredstvo plaćanja dodatnih usluga 
     – prilikom registracije sudionik uplati sredstva na svoj račun, te tijekom događaja plaćanje vrši pomoću svoje akreditacijske iskaznice
4) praćenje kretanja sudionika
    – pomoću bar koda osigurava se prolaz sudioniku na mjesta koja su mu omogućena tijekom prijave, te također štiti da sudionici bez prava kretanja na određenim lokacijama nemaju pristup
    – organizatori događaja mogu imati evidenciju posjećenosti određenih evenata tijekom konferencije (može se koristiti i za planiranje sljedećeg događaja jer će se moći prilagoditi željama i potrebama sudionika na temelju iskustva)