Rnk Klub Uta Bod +/-
1 PSG 5 10 +32
2 MOL-Pick Szeged 5 10 +15
3 Skjern 5 5 -5
4 Nantes 5 4 +13
5 Flensburg 5 4 +3
6 PPD ZAGREB 5 3 -18
7 Motor Zaporozhye 5 2 -10
8 Celje PL 5 2 -30