Rnk Klub Uta Bod +/-
1 Györi 2 4 +22
2 PODRAVKA VEGETA 2 2 -4
3 Krim Mercator 2 2 -9
4 Thüringer 2 0 -9