4
Rnk Klub Uta Bod +/-
1 Györi 6 12 +70
2 Krim Mercator 6 6 -11
3 Thüringer 6 3 -20
4 PODRAVKA VEGETA 6 3 -39