Pitomača - 04/05

Utakmice:

1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 1.krug - Regija Sjever
6th Oct 19
1234 Virovitica - 04/05
23 : 7
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Virovitica
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 2.krug - Regija Sjever
3rd Nov 19
Sisak - 04/05
32 : 7
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Sisak
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 2.krug - Regija Sjever
3rd Nov 19
Pitomača - 04/05
16 : 29
ZAVRšENO

Moslavina - 04/05
Domaćin: Sisak
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 3.krug - Regija Sjever
15th Dec 19
Pitomača - 04/05
11 : 27
ZAVRšENO

Osijek 1 - 04/05
Domaćin: Virovitica
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 3.krug - Regija Sjever
15th Dec 19
Osijek 2 - 04/05
23 : 10
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Virovitica
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 4.krug - Regija Sjever
26th Jan 20
Podravka - 04/05
29 : 15
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Bjelovar
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 4.krug - Regija Sjever
26th Jan 20
Pitomača - 04/05
17 : 21
ZAVRšENO

Bjelovar - 04/05
Domaćin: Bjelovar
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 5.krug - Regija Sjever
2nd Feb 20
Darda - 04/05
27 : 5
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Darda
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 5.krug - Regija Sjever
2nd Feb 20
Pitomača - 04/05
16 : 15
ZAVRšENO

Orahovica - 04/05
Domaćin: Darda
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 6.krug - Regija Sjever
16th Feb 20
Pitomača - 04/05
14 : 32
ZAVRšENO

Koka - 04/05
Domaćin: Virovitica
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 6.krug - Regija Sjever
16th Feb 20
Zrinski - 04/05
42 : 8
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Virovitica
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 7.krug - Regija Sjever
23rd Feb 20, 10:00
Lipik - 04/05
5 : 24
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Pitomača
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 7.krug - Regija Sjever
23rd Feb 20, 13:00
Pitomača - 04/05
ODGOđENO

Daruvar - 04/05
Domaćin: Pitomača
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 8.krug - Regija Sjever
1st Mar 20
Đurđevac - 04/05
27 : 33
ZAVRšENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Brod
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 8.krug - Regija Sjever
1st Mar 20
Pitomača - 04/05
11 : 16
ZAVRšENO

Brod - 04/05
Domaćin: Brod
1.HRL Mlađe kadetkinje 04/05, Prvi dio - 8.krug - Regija Sjever
1st Mar 20
Multinorm - 04/05
ODGOđENO

Pitomača - 04/05
Domaćin: Brod