MOSLAVINA

Utakmice:

1. HRL M, Liga - 01.kolo - Liga
8th Sep 12
MOSLAVINA
33 : 22
ZAVRšENO

KOZALA
1. HRL M, Liga - 02.kolo - Liga
15th Sep 12
MOSLAVINA
27 : 29
ZAVRšENO

MATULJI
1. HRL M, Liga - 03.kolo - Liga
22nd Sep 12
KTC
24 : 26
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 04.kolo - Liga
29th Sep 12
MOSLAVINA
23 : 20
ZAVRšENO

ĐAKOVO
1. HRL M, Liga - 05.kolo - Liga
7th Oct 12
DUGO SELO
25 : 36
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 06.kolo - Liga
13th Oct 12
MOSLAVINA
31 : 22
ZAVRšENO

MEĐIMURJE
1. HRL M, Liga - 07.kolo - Liga
20th Oct 12
UMAG
31 : 26
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 08.kolo - Liga
27th Oct 12
MOSLAVINA
26 : 23
ZAVRšENO

OSIJEK
1. HRL M, Liga - 09.kolo - Liga
4th Nov 12
HRVATSKI DRAGOVOLJAC
23 : 20
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 10.kolo - Liga
10th Nov 12
MOSLAVINA
27 : 19
ZAVRšENO

SENJ
1. HRL M, Liga - 11.kolo - Liga
18th Nov 12
CRIKVENICA
26 : 27
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 12.kolo - Liga
24th Nov 12
MOSLAVINA
27 : 24
ZAVRšENO

ŽUPANJA
1. HRL M, Liga - 13.kolo - Liga
2nd Dec 12
BIOGRAD
26 : 22
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 14.kolo - Liga
9th Feb 13
KOZALA
31 : 29
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 15.kolo - Liga
17th Feb 13
MATULJI
19 : 37
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 16.kolo - Liga
24th Feb 13
MOSLAVINA
37 : 29
ZAVRšENO

KTC
1. HRL M, Liga - 17.kolo - Liga
2nd Mar 13
ĐAKOVO
30 : 22
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 18.kolo - Liga
9th Mar 13
MOSLAVINA
26 : 19
ZAVRšENO

DUGO SELO
1. HRL M, Liga - 19.kolo - Liga
16th Mar 13
MEĐIMURJE
22 : 27
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 20.kolo - Liga
23rd Mar 13
MOSLAVINA
28 : 23
ZAVRšENO

UMAG
1. HRL M, Liga - 21.kolo - Liga
7th Apr 13
OSIJEK
22 : 18
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 22.kolo - Liga
13th Apr 13
MOSLAVINA
28 : 25
ZAVRšENO

HRVATSKI DRAGOVOLJAC
1. HRL M, Liga - 23.kolo - Liga
20th Apr 13
SENJ
21 : 30
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 24.kolo - Liga
27th Apr 13
MOSLAVINA
50 : 21
ZAVRšENO

CRIKVENICA
1. HRL M, Liga - 25.kolo - Liga
4th May 13
ŽUPANJA
26 : 27
ZAVRšENO

MOSLAVINA
1. HRL M, Liga - 26.kolo - Liga
15th May 13
MOSLAVINA
41 : 14
ZAVRšENO

BIOGRAD