Vito Bahtijarević
Srednji vanjski / Nastupa: 36
Jakov Bunjevac
/ Nastupa: 2
Filip Curiš
/ Nastupa: 7
Ivan Ereš
/ Nastupa: 13
Karlo Godec
/ Nastupa: 4
Nikola Grahovac
Pivot / Nastupa: 40
Mislav Grahovac
/ Nastupa: 1
Halil Jaganjac
Lijevi vanjski / Nastupa: 26
Filip Jurišić
/ Nastupa: 7
Ivan Koncul
Lijevi vanjski / Nastupa: 16
Krešimir Krešić
/ Nastupa: 5
Tin Lučin
/ Nastupa: 37
Lovro Malec
/ Nastupa: 7
Ivan Martinović
Desni vanjski / Nastupa: 35
Adrian Miličević
Pivot / Nastupa: 17
Luka Moslavac
/ Nastupa: 2
Ivan Panjan
Vratar / Nastupa: 35
Danijel Papić
/ Nastupa: 38
Marko Račić
/ Nastupa: 18
Mateo Radočaj
Vratar / Nastupa: 12
Josip Repušić
/ Nastupa: 24
Josip Šarac
Lijevi vanjski / Nastupa: 12
Tomislav Špruk
Lijevo krilo / Nastupa: 39
Leon Strbad
Lijevo krilo / Nastupa: 33
Filip Šušnjara
/ Nastupa: 13
Filip Turčić
Desno krilo / Nastupa: 18
Josip Vekić
/ Nastupa: 23
Ivan Vekić
Vratar / Nastupa: 19
Filip Vistorop
/ Nastupa: 33
Antonio Vozila
/ Nastupa: 17
Daniel Vusić
Lijevi vanjski / Nastupa: 23
Leon Lukačec
/ Nastupa: 3
Dominik Novak
/ Nastupa: 1