Por Igrač Gol
1 Ćendo 15
2 Kraljević 14
3 Klakočer 11
4 Fijucek 8
5 Martinović 5
6 Šumanovac 5
7 Solina 5
8 Pavlić 5
9 Špičić 4
10 Krstanović 4