Por Igrač Gol
1 Kekelj 12
2 Palić 10
3 Genc 9
4 Krajač 9
5 Fijucek 8
6 Kraljević 8
7 Badovinac 7
8 Ćendo 7
9 Šumanovac 7
10 Maršić 7