Por Ekipa Uta Bod +/-
1 Sveučilište u Splitu 7 18 +20
2 Veleučilište L.Ružičke u Vukovaru 7 15 +11
3 Sveučilište u Zagrebu 7 13 +12
4 Veleučilište VERN 7 12 -4
5 Veleučilište Baltazar 7 12 +1
6 Sveučilište u Zadru 7 7 -5
7 Sveučilište u Osijeku 7 4 -21
8 Sveučilište u Dubrovniku 7 1 -14

Prikaz i obrada podataka: www.furkisport.hr