Furki IT

Tvrtka Fukisport  zadnjih 5 godina bavi se razvojem poslovnih aplikacija.  Pažljivo slušajući potrebe, odnosno poslovne izazove naših klijenata stvaramo „tailor made“ poslovne aplikacije koje imaju cilj poboljšati određene poslovne procese i na taj način našim klijentima omogućiti da se bave svojim korisnicima, a ne internim procesima.

Svakom korisniku pristupamo individualno, a razvoj poslovne aplikacije nastaje u nekoliko faza:

 

Faza analiza – zajedno s korisnikom analiziramo postojeće poslovne procese i poslovne zahtjeve korisnika tj. problematiku s kojom se korisnik suočava sa ciljem razumijevanja korisničkih poslovnih procesa i specifičnosti zahtjeva korisnika

Faza dizajna – smišljamo načine izrade rješenja prema zahtjevima korisnika. U ovoj fazi definiramo funkcionalne zahtjeve

Faza Izvedbe – u ovoj fazi radimo na razvoju aplikacije. posebno inzistiramo na malim „sprintevima“ i redovitim konzultacijama s korisnikom kako bi bili sigurni da ćemo korisniku isporučiti aplikaciju kakvu je zamislio i koja će mu osigurati uspješno poslovanje

Faza edukacije – Jako nam je važno da se naše aplikacije korite redovito i na pravi način jer samo tako će one služiti svojoj svrsi. Kako bi to omogućili jako puno truda i vremena ulažemo u edukaciju korisnika i pripremu uputa vezanih za aplikaciju

Faza implementacije – prilikom “puštanja” aplikacije u produkcijsko okruženje jako pazimo na okolne sustave koje su u direktnoj ili indirektnoj vezi s našom aplikacijom. Upravo iz tog razloga naš tim dolazi kod korisnika u odrađuje implantaciju i provjeru d ali sve radi kako je zamišljeno.

Podrška – Svim korisnicima nudimo različite modele podrške sa ciljem da naše aplikacije trajno budu dio korisničkog poslovnog procesa

Obratite nam se s povjerenjem vezano za bilo koju poslovnu potrebu. Naš vrhunski tim razvojnih inženjera kreirat će za vas optimalno rješenje.

 

 

Upravljanje voznim parkom (Fleet management)

 • nudimo rješenje za upravljanje voznim parkom koje pruža mogućnost nadzora nad vozilima te uštedu na resursima.
 • Usluga je namijenjena kompanijama :
  • koje žele optimizirati svoje poslovanje i smanjiti troškove voznog parka i goriva
  • koje žele veću kontrolu nad voznim parkom, rutama i kilometražom
  • koje žele pratiti svoja vozila na terenu, njihovu brzinu i smjer kretanja
  • koje žele saznati koriste li se vozila izvan radnog vremena
  • koje se bave distribucijom i logistikom, prodajom, servisnim uslugama, prijevozom
  • Aplikacija omogućava informacije o korištenju vozila u svakom trenutku te s bilo koje lokacije omogućavajući:
   • Pozicioniranja vozila na karti u Hrvatskoj i inozemstvu
   • Pregleda kretanja i korištenja vozila u prošlosti
   • Izvještaje i Alarm o korištenju voznog parka
   • Evidentiranja i analize troškova voznog parka
   • Izrade putnih naloga

Evidencija skladišta

 • Skladište za kompaniju predstavlja trošak prostora i radnika, a sama roba na skladištu kapital. Sve kompanije žele smanjiti zalihe , ali opet ne smije se desiti da robe koja se traži na tržištu nema na zalihama jer je to direktan gubitak poslovanja. Upravo iz navedenih razloga je optimizacija stanja na zalihama i potrebe tržišta.
 • Aplikacija omogućava preglednu i potpunu evidenciju svih poslovnih procesa unutar jednog ili više skladišta.
 • Aplikacija je namijenjena svima koji posluju s robom koja je između trenutka nabave i prodaje robe smještena na jednom ili više skladišta.
 • Aplikacija se sastoji od:
  • evidenciju primki – dokument za evidenciju ulaza robe na skladište
  • evidenciju otpremnica- dokument za evidenciju izlaza robe sa skladišta
  • evidenciju međuskladišnica – dokument za evidenciju premještanja robe na skladištu
  • evidenciju izdatnica- dokument za evidenciju izdavanja robe sa skladišta
  • evidenciju stanja na skladištu – komadno i financijsko stanje skladišta na određeni dan
  • kalkulacije cijena – izračun marže proizvoda na temelju nabavne i prodajne cijene proizvoda

Evidencija radnog vremena zaposlenika

 • Evidencija radnog vremena zaposlenih važna je stavka uspješnog poslovanja tj. upravljanja poslovnim procesima.
 • Glavni cilj evidencije zaposlenika je prikupljanjei obrađivanje podataka koji omogućuju  učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima
 • Aplikacija omogućava evidentiranje tipova radnog vremena određenih pravilnikom, aktivno i retroaktivno vođenje radnog vremena, planiranje godišnjeg odmora za svakog zaposlenika, automatski unos evidencije s tipom radnog vremena i danima koje korisnik odabere, kao i mnoge druge funkcije.
 • Omogućeno je uređivanje evidencije radnog vremena na dnevnoj bazi unosa u vremenskim intervalima i do 15 minuta

miniCRM (Customer Relationship management)

 • Poslujemo u vremenu u kojem je fokus na klijenta jedan od glavnih predznaka uspješnog poslovanja. Upravo zato razvili smo CRM uslugu odnosno, bolje rečeno, poslovnu strategiju za povezivanje i unapređenje prodajnih i marketinških procesa
 • MiniCRM je namijenjen svim industrijama odnosno kompanijama koje imaju bazu korisnika i žele unaprijediti poslovanje automatizirajući određene poslovne procese i fokusirajući se na potrebe tržišta.
 • CRM je idealan alat za marketinške stručnjake, voditelje prodaje i prodajne predstavnike koji na jednom mjestu imaju uvid u sve informacije vezane uz klijente i samim time posjeduju bazu znanja koja im osigurava bolje rezultate.

Za sva pitanja slobodno nam se obratite.

Kontaktirajte nas